Smygstart…Prewiev

Message will follow in English.

Nu smyger Coach Frank igång en utökning av verksamheten, fler lyftkurser, individuell träningsplanering och fler timmar för personlig träning. Inte bara för dig som vill lyfta tyngst på din box/gym, utan även ett sammarbete med fysioteraupeter/kiropraktor för dig med skador eller svagheter som hindrar dig i din vardag eller träning. Ta del av närmare 40 år av erfarenhet av idrott och träning, kan inte jag gör dig stark kan ingen det 😉

Coach Frank is opening a new chapter, get on the team while we are building up steam for the big relase this summer. Personal training, individual programming and we will also open shop together with physios/chiropractors to help everyone who has the need to performe better in day to day living or training. Close to 40 yrs of experince in training, if Frank can´t make you stronger very few others can 😉

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s